Važiavimas kinkiniais

Važiavimas kinkiniais – tai viena iš FEI (Tarptautinės žirginio sporto federacijos) oficialiai pripažįstamų žirginio sporto šakų.

XVIIa. pab. vadeliojimo varžybos buvo paskutinis mados klyksmas Anglijoje. Tuo metu Benno Von Achenbach, sporto pradininkas, išvystė vadeliojimo stiliaus ir etikos principus, kurių tebesilaikoma ir šiandien.
1969m. važiavimas kinkiniais buvo pripažintas FEI kaip sporto šaka, o 1972m. Vokietijoje surengtos pirmosios keturkinkių varžybos, o 1983m. – dvikinkių pasaulio čempionatas.

Varžybų eiga

  • Prisistatymas
.

Teisėjas įvertina komandos pasiruošimą: žirgo ir įrangos švarumą, ar arkliai dera tarpusavyje ir prie karietos, kaip atrodo komandos – vežėjo ir padėjėjų apranga.

Važnyčiotojas, arklininkai ir keleiviai turi būti švariai ir gražiai apsirengę. Jei yra daugiau negu vienas arklininkas, jų apranga turi būti vienoda. Jei kinkinyje keli žirgai, jie turi derėti savo dydžiu, spalva, sudėjimu. Spalva tam tikrais atvejais gali šiek tiek skirtis.  Pakinktai, kinkant daugiau negu vieną arklį, turėtų būti vienodi, skirtis gali tik žąslai.

  • Maniežinis važiavimas

Ši fazė panaši į išjodinėjimą po balnu. Testas atliekamas 40x100m. arenoje. Joje išdėstyti žymekliai su raidėmis, kurios žymi, kada keisti greitį ir aliūrą. Teisėjas vertina kiekvieną judesį dešimties balų sistemoje. Testo sudėtingumas priklauso nuo varžybų lygio. Žemesniuose lygiuose paprastai vertina tik vienas teisėjas ir testas turi 16 pratimų. Aukštesniuose lygiuose būna 3-5 teisėjai, o testas turi 25 pratimus. Balas nustatomas išvedus teisėjų duotų taškų vidurkį.
IPratimai – žinginė, darbinė, sutelkta ir platinta risčia, zovada, sustojimas ir atsitraukimas. Kinkiniai su daugiau negu vienu arkliu taip pat vertinami ir už visų arklių harmoningą, vienodą judėjimą. Žirgai turi būti gerai paruošti, išlaikyti ritmą ir greitį. Svarbu, kad atrodytų, kad testas nereikalauja daug pastangų, tad žirgai turi būti taip pat ir paklusnūs bei patikimi.

  • Maratonas

Maratonas panašus į antrąją trikovės rungtį – ištvermės jojimą ir būna vykdomas antrąją varžybų dieną. Jis patikrina žirgų ištvermę ir jėgą, vadeliotojo gebėjimą įvertinti arklių pasiruošimą, aliūrą. Rungtį sudaro 10-22 kilometrų trasa, padalinta į 3 ar 5 sekcijas.
Maratono rungtis būna įdomiausia ir sutraukia daugiausia žiūrovų. Trasoje pasitaiko nuožulnių šlaitų, kalnų, vandens telkinių, siaurų posukių ir kitokių kliučių. Vertinama, kaip greitai ekipažas įveikia kliūtį ir baudžiama, jei prie vienos kliūties praleidžiama per daug laiko arba neįsitenka į bendrą važiavimo laiką.

  • Kliūtinis važiavimas

Ši rungtis skirta patikrinti ekipažo tikslumui.  Ekipažas turi įveikti trasą su 20 ar mažiau žymeklių, pažymėtų kūgiais, ant kurių viršaus įtaisyti kamuoliukai. Kūgiai įtaisyti 50-20cm platesniu atstumu, nei atstumas tarp vežimo ratų. Kliudžius vartus, kamuoliukas nukrenta ir gaunama baudos taškų. Būna ir kitokių kliūčių – U raidės formos lankų arba medinių tiltų.

Baudos taškų taip pat gaunama už ratų sukimą prieš ar aplink kliūtį ar arklio atsisakymą judėti pirmyn.

Komanda

Važnyčiotojas – žmogus, valdantis kinkinį.

Grumas – naudojami maniežiniame važiavime ir kliūčių ruožo važiavime. Jiems neleidžiama kalbėtis ar kitaip signalizuoti kitiems komandoms nariams. Paprastai jie sėdi šalia ar už vadeliotojo. Vienakinkėje ir dvikinkėje paprastai būna vienas grumas, o keturkinkėje – du.

Navigatorius – navigatoriumi dažnai būna ir grumas. Jis stengiasi stabilizuoti karietą savo kūno svoriu staigiuose posūkiuose, padeda važnyčiotojui apskaičiuoti tinkamą laiką ir rasti kelią. Navigatorius būtinas maratone. Jis paprastai stovi ant tam tikros platformos karietos gale.

Žirgai

Žirgo ar ponio veislė nėra svarbi, nors aukščiausio lygio varžybose dažniau pasirodo šiltakraujai. Žirgas turi būti paklusnus, patikimas ir geros prigimties. Jei kinkinyje yra daugiau žirgų, jie turėtų būti panašūs išvaizda, sudėjimu, judesiu, ir , jei įmanoma, spalva. Renkant žirgo vietą kinkinyje, atsižvelgiama ir į jo charakterio ypatybes. Lyderiai, priekiniai kinkinio žirgai, paprastai būna prašmatnesni ir gyvesni nei galiniai žirgai, traukiantys karietą.