Kamanų dalys ir rūšys

Pagrindinė kamanų funkcija – prilaikyti žąslus tinkamoje žirgo nasrų vietoje. Bežąslės kamanos nuo paprastų skiriasi tuom, kad jomis tiesiogiai valdomas žirgas, sukeliant spaudimą snukyje traukiant pavadžius.

Pavadžiai tvirtinami tiesiogiai prie žąslų, jie veikia kaip raitelio rankos tąsa ir kontaktas su žirgo nasrais. Bežąslėse kamanose pavadžiais sukeliamas spaudimas į snukį.

Pagrindinė kapsulės funkcija – neleisti žirgui per daug išsižioti ar permetinėti liežuvio per žąslus, taip bandant išvengti jų poveikio. Taipogi ji sustiprina žąslų poveikį ir gali padėti suvaldyti per daug „traukiančius” žirgus. Kapsulė gali būti naudinga mokant jaunus žirgus priimti žąslus ir atpalaiduoti žandikaulį, tinkamai linkti per pakaušį.

Kartais ji naudojama tik dėl estetinių priežasčių. Nereiktų pamiršti, kad per daug užveržta kapsulė gali sukelti daug diskomforto žirgui ar net nasrų traumas ir sužeidimus. Neleisdama jam išsižioti ji gali maskuoti raitelio problemas ir grubias rankas.

Tinkamai uždėta kapsulė turi būti šiek tiek laisva, po ja turėtų lengvai pralįsti pora pirštų. Pagal naujas Danijos Jojimo Federacijos taisykles, taikomas visose šalies jojimo varžybose, tarpas tarp kapsulės ir žirgo nosies turėtų būti ne mažesnis nei 1.5cm.

Kaktos dirželis skirtas prilaikyti vietoje visus kitus dirželius.

Karūna prilaiko žąslus vietoje. Ji neturėtų trukdyti judėti ausims ar jų spausti. Jeigu tikrindami kamanas matote, kad karūna „lipa” ant ausų, reiktų pakeisti kaktos dirželį į ilgesnį. Kartais karūnos būna su paminkštinimais ar išpjovomis, leidžiančiomis laisviau judėti ausims. Tai padeda sumažinti kamanų spaudimą į žirgo viršugalvį.

Pasmakrės dirželis padeda prilaikyti kamanas vietoje, jei jos nusimautų nuo ausų. Jis turėtų būti pakankamai laisvas, kad pro jį pralįstų kumštis.

 

1. Kapsulė
2.Šoninis dirželis
3. Kaktos dirželis
4. Karūna
5. Pasmakrės dirželis
6. Pavadžiai
7. Žąslai

Kamanų(kapsulių) tipai

Paprasta kapsulė, kartais dar vadinamas kavesonu, apjuosia žirgo snukį keletą centimetrų žemiau skruostikaulių. Ji tinkama gerai ištreniruotiems žirgams, kurie nebando išvengti žąslų spaudimo.

Aacheno arba Flash kapsulė susideda iš paprastos kapsulės ir prie jos pritvirtinto dirželio, kuris apjuosia žirgo snukį žemiau žąslų ir neleidžia jam pernelyg išžioti nasrų. Ši kapsulė imta naudoti konkūro raitelių, kurie norėjo Hanoverio tipo kapsulės poveikio, bet kartu ir galimybės prisegti martingalą. Labiau tinkamas vyresniems žirgams, nes gali trukdyti besiformuojanties jaunų žirgų dantims.

Švediška ( „crank”) kapsulė dažniausiai naudojama išjodinėjime, kai jojama su dvigubais žabokliais. Pastarieji negali būti derinami su kitokiomis kapsulėmis, tad ši kapsulė leidžia dėti laužtukus ir tuo pat metu suspaudžia žirgo nasrus. Ši nuo paprastos kapsulės skiriasi savo užsegimu, kuris daug griežtesnis, ir pernelyg užveržta ji gali pernelyg spausti žandus prie aštrių dantų ir neleisti žirgui atpalaiduoti žandikaulio.

Hanoverio/Drop kapsulė pirmiausia imta naudoti Ispaniškoje Jojimo mokykloje. Ji segama žemiau žąslų. Ši kapsulė sutelkia spaudimą ties nosimi žirgui bandant žiotis. Svarbu jos neperveržti, kad atpalaiduodamas žandikaulį žirgas galėtų truputį prasižioti, bei kad ji netrukdytų jam kvėpuoti. Po kapsule turi lengvai pralįsti du pirštai. Ši kapsulė netinkama intensyviam darbui, kadangi netinkamai uždėta gali užspausti žirgo šnerves. Prie jos taipogi negalima tvirtinti martingalo.

Aštuoniukė arba meksikietiška kapsulė neleidžia žiotis ir permetinėti liežuvio, bet dėl jos dizaino daugiau paliekama vietos šnervėms ir žandams. Dėl šių priežasčių ši kapsulė ypač mėgstama konkūro ir trikovės raitelių.

Kineton kapsulė atsirado žirgų lenktynių sporte, kaip skirta kontroliuoti karštus, traukiančius ir žąslų poveikio bijančius žirgus. Ši kapsulė nuima dalį žąslų spaudimo ir perkelia ją ant nosies. Ji taipogi tinkama žirgams, kurie negali pakęsti suvaržančio kapsulės poveikio, kadangi Kineton neturi dirželio, einančio aplink apatinį žandikaulį. Drop kapsulė veikia panašiu principu, bet spaudimą perkelia ant apatinio žandikaulio.

Micklem kapsulė buvo sukurta naudoti su ir be žąslų. Ji tinkama tiek jojimui, tiek vaikymui.