Saugus elgesys

Gal ir skambės bauginamai, bet pirma pažintis su didesniu už save gyvūnu turėtų prasidėti nuo saugos taisyklių išmanymo. Taip yra anaiptol ne todėl, kad žirgas toks pavojingas – tiesiog tai daug kartų už jus didesnis gyvūnas, ir neteisingas jo kūno kalbos suvokimas, interpretavimas gali atsiliepti jūsų fizinei sveikatai. Jeigu jį išgąsdinsite, arklys gali jus nuskriausti net pats to nenorėdamas. Beje, tam tikros taisyklės galioja ne tik bendraujant su žirgu, bet ir jojant. Jų išmanymas tikrai palenvins ir padarys jūsų bendravimą – su žirgais ir kitais raiteliais – malonesnį.

Elgesys su žirgu

Egzistuoja kelios svarbiausios taisyklės, garantuosiančios saugų elgesį su žirgu:

 • Niekada neikite prie žirgo iš užpakalio(ir ypač negąsdinkite), o jei tenka – eidami jį kalbinkite ar kūną lieskite delnu. Taip jis žinos, kur jūs esate, kadangi negali matyti. Valydami uodegą atsistokite prie žirgo šono ir ją prisitraukite link savęs. Apskritai jūsų elgesys turi būti ramus ir savimi pasitikintis. Venkite ir staigių judesių.
 • Tinkamai apsirenkite. Nenešiokite šiugždančių, atsilapojusių, netvarkingų drabužių. Jie gali gąsdinti arklį arba trukdyti, kur nors užkliūti. Taipogi pasirinkite tinkamą avalynę – bet koks ilgiau jojantis raitelis neišvengia bėdos, kai žirgas užlipa ant kojos. Tad šiukštu, jokiu būdu nedirbkite su žirgu basas ar lengvomis basutėmis – geriausiai tam tinka specialūs jojimo batai.
 • Visada jojant nešiokite ir šalmą, ir jei reikia – apsauginę liemenę. Niekas nėra apsaugotas nuo kritimo.
 • Šerdami žirgą duodamą maistą padėkite ant delno, o ne duokite su pirštais. Gyvūnas netyčia gali įkąsti.
 • Neapsivykite apie rankas ar pirštus virvės, kantaro, žąslų žiedo. Žirgui staigiai traukiantis jie gali įstrigti.
 • Balnojant arklys turi būti pririštas. Riškite jį specialiais mazgais, kurie virvei įsitempus atsipalaiduoja. Pasibaidęs gyvūnas pajutęs virvės spaudimą gali supanikuoti dar labiau ir sužeisti jus ar susižeisti pats. Taipogi nesėskite ant pririšto žirgo bei nepalikite jo be priežiūros vieno.
 • Vesdami žirgą per duris įsitikinkite, kad jos tinkamo dydžio. Susidaužęs jis gali išsigąsti ir mestis šonan.
 • Tvarkydami kanopas ar vyniodami bintus neklūpėkite ar sėdėkite ant žemės, o būkite atsitūpę, kad galėtumėte staigiai pasitraukti.

Maniežo taisyklės

Šios maniežo taisyklės gali varijuoti skirtingai nuo arklidžių. Tai jums turėtų išaiskinti treneris.

 • Prieš lipdami ant žirgo visada patikrinkite inventorių – ar kamanos nesuplyšusios, nesusisukusios, ar balnas gerai priveržtas, ar pobalnis nesusigarankščiavęs.
 • Maniežą paprastai sudaro du ar daugiau takų, einančių ratu. Išorinis(didesnis) takas skirtas raiteliams, judantiems greičiau. Jei jojate žingine, pasitraukite į vidinį taką, kad netrukdytumėte kitiems. Nulipama ir užlipama ant žirgo maniežo centre, o ne ant tako.
 • Jojant labiau patyręs raitelis praleidžia mažiau patyrusį, raitelis su vyresniu žirgu praleidžia raitelį, jojantį jaunesnį žirgą.Taipgo visi raiteliai stengiasi joti ta pačia kryptimi, o jei neišeina – naudojasi kairio peties taisykle – tada visi joja taip, kad priešinga puse jojantys raiteliai jiems būtų iš kairės.
 • Prieš ką nors darydami, perspėkite ir kitus raitelius. Pavyzdžiui, jei norite greitinti aliūrą ir matote kad priekyje joja raitelis ant nepatyrusio žirgo, būtinai jį perspėkite, o dar geriau – pasitraukite kur atokiau.
 • Kai manieže joja daugiau raitelių, nenaudokite garsių žodinių komandų – tai tiesiog nepagarbu. Galite išmokti bendrauti su savo žirgu subtiliau – pastovus rėkimas, pliaukšėjimas erzina kitus žirgus ir raitelius.
 • Jeigu kas nors netoli jūsų nukrenta nuo žirgo, sustokite. Dar geriau – pats nulipkite ir pasiūlykite savo pagalbą, įsitikinkite ar viskas gerai.
 • Nejokite per arti kitų žirgų. Geriausias ir minimalus atstumas yra toks, kad dar vienas arklys tilptų darp dviejų jojikų. Jei matote pro savo žirgo ausis priekinio arklio galines kanopas, vadinasi, laikotės tinkamo atstumo. Jei jūsų jojamas žirgas linkęs spardytis, kaip perspėjimą jam į uodegą galite įrišti raudoną siūlą ar kaspiną.
 • Rūkymas manieže griežtai draudžiamas. Kalbėjimasis mobiliuoju telefonu taipogi turėtų būti apribotas. Jeigu būtinai reikia atsiliepti į skambutį, pasitraukite į arenos vidurį ir nulipkite nuo žirgo. Kalbėjimas telefonu jojant yra ne tik nesaugus, bet ir nepagarbus kitų raitelių atžvilgiu.
 • Jeigu norite žirgą vaikyti, įsitikinkite ar tai leidžiama kai yra kitų raitelių. Jei taip, vaikydami stenkitės kitiems netrukdyti.
 • Žiūrovai neleidžiami į maniežos vidų – jie treniruotę gali stebėti iš arenų arba kur kitur, kur netrukdytų. Raitelių šunims galioja ta pati taisyklė.
 • Visada laikykite maniežo duris uždarytas – kad pasibaidęs žirgas neišbėgtų lauk. Taipogi baigę darbą, jei jojate vienas/paskutinis, susitvarkykite po savęs ir savo žirgo – išjunkite šviesą ir susirinkite kakučius.

Pasijodinėjimo taisyklės

 • Prieš išjodami pasakykite namiškiams kur jojate – dar geriau – palikite apytikslį maršrutą. Taipogi perspėkite, kada žadate grįžti.
 • Niekada nejokite vienas. Jeigu tai neišvengiama, turėkite su savimi bent mobilų telefoną ar radiją.
 • Grupė turėtų derintis prie mažiausiai patyrusio raitelio greičio.
 • Jeigu josite šalia kelių, imkitės papildomų apsaugos priemonių – dėvėkite atšvaitus ir venkite piko valandų. Judėkite kartu su eismo kryptimi ir kelią kirskite visi kartu grupėje. Raiteliams galioja tokie pat rankų signalai kaip ir dviratininkams.
 • Tamsiu paros metu venkite joti keliais – jūs esate sunkiai pastebimas ir mašinų šviesos žirgus erzina. Taipogi užsidėkite atšvaitus ir stenkitės joti tik žinomais keliais. Jokite žingine ir laikykitės grupėje.
 • Jeigu jojate viešose vietose ar bendro naudojimo takais, susirinkite, ką po savęs paliko jūsų žirgai. Ne visiems žmonėms tai patinka.