Išjodinėjimas


Klasikinis išjodinėjimas

Sakoma, jog klasikinis išjodinėjimas – tai bendradarbiavimas su arkliu, o ne prieš arklį. Tinkamas klasikinis jojimas įmanomas tik tada, kai raitelis sėdi teisingoje padėtyje, turi gerą balansą, juda kartu su žirgu, duoda paskatinimą laiku ir teisingai. Visas darbas išjodinėjime turėtų būti laisvas, lengvas, estetiškai gražus žiūrovui.

Sportinis išjodinėjimas

Modernusis išjodinėjimas kilo iš klasikinės mokyklos, nors dabar nuo jos kiek skiriasi. Sportinė išjodinėjimo pakraipa – tai internacionalinė sporto šaka, patekusi ir į Olimpines žaidynes. Skirtingai nei Aukštoji mokykla, šis nereikalauja iš žirgo tam tikrų pratimų – šuolių į orą – nes dauguma žirgų dėl savo fizinių galimybių tiesiog negali to atlikti.