Kamanojimas

Pirma, įsitikinkite, ar pasmakrės ir nosies( kapsulės) dirželiai atsegti. Arklys visada kamanojamas iš kairės pusės. Pirma permeskite kamanų pavadžius arkliui per kaklą, kad šis negalėtų nusisukti ar pabėgti (jei kamanojama ne garde). Jei arklys su kantaru, kantaras nuimamas.

Dešine ranka apimkite žirgo žandikaulį ir suimkite šoninius kamanų dirželius. Kaire ranka laikydami žąslus švelniai spustelėkite žirgo dantenas, kad šis išsižiotų. Kai jis taip padarys, kelkite kamanas į viršų ir dėkite žąslus į žirgo nasrus.

Laikydami žąslus žirgo burnoje švelniai uždėkite karūną. Stenkitės be reikalo neužgauti ausų. Po to patikrinkite, ar visi dirželiai savo vietose, ar nesusisukę, ar nėra įtrūkusių ar įplyšusių. Po karūna turi pralįsti bent du pirštai, kitaip rizikuojate užspausti žirgo ausų nervus.

Prisekite pasmakrės ir nosies dirželius. Po pasmakrės dirželiu turi pralįsti žmogaus kumštis, o po nosies(kapsule) – du pirštai. Taip pat pažiūrėkite, ar žąslai tinkamame aukštyje: jie bus per žemai, jei nelies lūpų kampučių, ir per aukštai, jei žirgo lūpos įtemptos.

Nukamanokite atvirkštine tvarka: atsekite dirželius, nuimkite karūną, atsargiai, kad žirgui nekaukšėtų per dantis, išimkite žąslus, ir galų gale, nuimkite pavadį nuo kaklo. Kamanas po naudojimo būtina sutvarkyti – nuplauti žąslus, patikrinti, ar dirželiai geros būklės, nesusisukę.

Arklys priešinasi kamanojimui

Arkliai gali atsisakyti būti kamanojami dėl daugelio priežasčių, tačiau galite būti tikri, kad jos visos susijusios su baime arba skausmu. Tad jeigu žirgas taip elgiasi, būtina šalinti priežastis ir suformuoti naujas, teigiamas patirtis, susijusias su kamanojimu. Todėl privalote būti visada ramus, kantrus ir švelnus kamanodamas savo žirgą.

Žirgas nemėgsta būti kamanojams, jeigu jis iškelia galvą, nesižioja ar neleidžia uždėti kamanų už ausų. Gali būti, kad ši situacija jam nauja ir nepažįstama, todėl jis bijo. Kitais atvejais – kamanos jam kelia skausmą. Tai gali būti dėl netinkamų žąlsų, pernelyg užveržtų dirželių, trukdančių jam kvėpuoti arba dantų problemų.

Kartais žirgai kamanas asocijuoja su darbu, ir jei darbas jiems nemalonus ir keliantis skausmą, arba iš jų pastoviai reikalaujama per daug, jie atsisakys būti kamanojami.

Visada prisiminkite būti kantrūs ir ramių judesių. Jeigu žirgas ima trauktis ar stengiasi ištrūkti, judėkite kartu su juo ir stenkitės laikyti kamanas toje pačioje pozicijoje, permetę vieną ranką per arklio sprandą. Niekada nesinervinkite, jeigu nepavyksta iš pirmo karto. Jūs norite, kad žirgas šį potyrį prisimintų kaip malonų, tad galite bandyti daug kartų. Pasikartojantis veiksmas jį nuramins ir pripratins prie kamanų.

Taipogi galima ištepti žąslus medumi ar melasa, arba duoti kokį skanėstą kartu su žąslais, tačiau rizikuojate išmokyti žirgą priimti žąslus tik su skanėstais.

  • Pirmiausia būtina identifikuoti priežastį, kodėl žirgas nesileidžia kamanojamas, tada bus galima taikyti tikslius sprendimus.
  • Jei žirgas nepratęs būti kamanojamas ir žąslai sukelia diskomfortą, pabandykite juos pakeisti. Išbandykite guminius žąslus, kurie nekaukši į dantis kamanojant. Pasitreniruokite su bežąslėmis kamanomis, nuimkite ir vėl uždėkite jas, kol žirgas apsipras su procesu. Nesistenkite visko padaryti per vieną dieną. Geriau paskirkite po kelias minutes kasdien, ir kartokite veiksmą tiek, kiek reikės. Duokite žirgui pakankamai laiko.
  • Pasistenkite, kad žirgas būtų ramus ir geros nuotaikos prieš kamanojimą – pakankamai išsilakstęs, neizoliuotas nuo kitų arklių, nealkanas ir neištroškęs, ne stresuojančioje aplinkoje. Kuo ramesnis jis bus, tuo geriau viskas eisis. Kurkite malonias asociacijas, surištas su kamanojimu.
  • Jeigu žirgas iškelia galvą, pasinaudokite kėdute arba pakyla, neleisdami jam išvengti kamanų. Lėtai masažuokite ir glostykite tol, kol jis nusiramins ir leisis kamanojamas. Visada palaukite, kol arklys visiškai nusiramins, prieš imdamiesi sekančio veiksmo.
  • Paskvieskite specialistą, kuris apžiūrėtų žirgo dantis. Įsitikinkite, kad jie netrukdo žąslams ir kad žirgas neturi problemų, jam keliančių diskomfortą.