Balnojimas

capture-decran-2017-02-04-a-08-07-37Prieš dedant balną arklys nušukuojamas. Ypač rūpestingai nuvalomos tos kūno vietos, kurias liečia balnas ir pavarža. Taip pat išlyginami plaukai, apžiūrima ir nėra sužeidimų. Kilpos pritraukiamos arba permetamos per balną. Geriausia pobalnį dėti kartu su balnu: kariaja ranka suimti už priekinio, dešiniąja – už galinio balno krašto. Patikrinkite, ar pobalnis neveržia, neliečia gogo, jis turi būti daugiau ar mažiau sulindęs į balno tarpą. Iš pradžių balnas dedamas šiek tiek į priekį, vėliau pastumiamas atgal tiek, kad priekinis balno kraštas būtų per plaštaką nuo užpakalinio menties krašto. Patikrinama, ar nesusiraukšlėjęs pobalnis ir veržiama pavarža. Balno pavarža turi gulėti 10-12cm toliau nuo alkūnės sąnario. Dažnai arklys išpučia krūtinę, ir iš karto gerai suveržti pavaržos nepavyksta. Tada reikia arklį šiek tiek pavedžioti, kad jis atpalaiduotų pilvą ir veržti pavaržą vėl.
Galima veržti pavaržą ir sėdint balne – taip lengviau. Pavarža yra gerai priveržta tada, kai po ja sunkiai pakišami du pirštai.
Gerai pritaikytas balnas remiasi visu pagalvėlių plotu į nugarą, bet neliečia gogo. Tarp gogo ir balno keterinės dalies turi būti apie 3cm.

Kilpų ilgumą kiekvienas raitelis prisitaiko individualiai. Paprastai kilpų ilgumas turėtų atitikti raitelio rankų ilgį, bet geriausia tai patikrinti įsėdus į balną. Raiteliui atsistojus kilpose, tarp jo ir balno turi praeiti kumštis.
Nubalnojama atvirkštine tvarka: pirma sutraukiamos arba permetamos per balną kilpos, tada nusegama ir permetama per balną pavarža. Žirgas visada nubalnojamas pirmiau nei nukamanojamas.