Lenktynės aplink statines

Lenktynės apie statines išsivystė kaip moterų sportas JAV vakaruose. Kai amerikiečiai vyrai užsiiminėjo rodeo ir gyvulių pančiojimo varžybomis, moterys sugalvojo ne tokią pavojingą sporto šaką ir laisvalaikio praleidimo būdą.

Nėra tikslių žinių apie šių lenktynių pradžią ir sporto vystymąsi. Manoma, kad kaip sporto šaka lenktynės susiformavo Teksaso valstijoje. Moterims šioje sporto šakoje pranašumų teikė jų nedidelis svoris. Merginų Rodeo Asociacija (GRA), įsteigta 1949, buvo pirmoji, susikūrusi specialiai moterims. Joms buvo leidžiama rungtis keliose rodeo rungtyse. 1981 metais GRA persiformavo į WPRA (Women’s Professional Rodeo Association), nuo tada moterims leidžiama dalyvauti visose rodeo rungtyse, bet lenktynės apie statines vis tiek lieka populiariausia rungtis.

Nuostatai

Lenktynės apie statines yra viena rodeo formų, labiausiai priklausoma nuo arklio atletiškumo ir raitelio sugebėjimų. Lenktynių trukmė priklauso nuo keleto faktorių – nuo žirgo fizinės ir psichinės būklės, raitelio jojimo gebėjimų ir nuo arenos grunto (purvo ar smėlio).
Svarbiausia – kuo greičiau apsukti ratą aplink kiekvieną statinę tam tikra tvarka. Arenoje trikampiu, atitinkamais tarpais išdėliotos trys statinės. Laikas pradedamas skaičiuoti žirgui peržengus starto liniją. Laikas fiksuojamas elektriniu skaičiuokliu, kuris komandai kirtus finišo liniją pats sustabdo laiką, arba rankiniu būdu – laikrodėliu.

Žirgas su raiteliu startuoja visu greičiu, kerta liniją, tada pradedamas skaičiuoti laikas. Raitelis suka žirgą link pirmosios statinės. Jis turi sugebėti nustatyti tinkamą žirgo greitį ir laiku pasukti, idant pataikytų į “kišenę”. “Kišenė” – tai kelias, kuriuo greičiausiai aplenkiama statinė. Kai žirgas sukasi, raitelis taip pat turi keisti poziciją – sėdėti giliai balne, viena ranka laikytis už gugos rago, kita – valdyti žirgą. Raitelio kojos laikomos prispaustos prie žirgo šonų, vidinė, sukantis apie statinę, tampa sukimosi centru. Tokiam apsisukimui, atliekamam dideliu greičiu, reikia nepaprasto raitelio ir ypač žirgo pasiruošimo.
Aplenkus pirmąją statinę, skubama prie antrosios. Pagal taisykles, ši statinė lenkiama iš priešingos pusės, nei pirmoji. Taigi, sukinio centru tampa kita raitelio koja. Aplenkus antrąją statinę skubama prie trečiosios, esančios toliausiai, arenos viduryje. Aplenkus šią, apsisukama ir visu greičiu lekiama į finišą.

Nuobaudos

Lenktynių apie statines rungtis teisėjų neturi, čia svarbus yra tik laikas. Kiekvienas raitelis gali laisvai pasirinkti, iš kurios pusės pradėti lenkti statines. Lenkiant pasitaiko, kad statinė nuverčiama – dažniausiai žirgo pečiu ar raitelio koja. Pagal WPRA taisykles, parvertus statinę, pridedamos 5 sekundės prie lenktyniavimo laiko. Jeigu statinė aplenkiama neteisingai(ne per reikiamą šoną) arba išvis prabėgama, nebejudama į priekį, bei bėgant finišo tiesiąja nebėgama per vidurį, tarp dviejų statinių, komanda diskvalifikuojama.